Welkom bij Duthler Academy!

Wij bieden hoogwaardige zakelijke opleidingen aan. Waar bent u naar opzoek?

Accreditaties

We zijn trots op onze accreditaties. Wij zijn NRTO, Cedeo, CRKBO en NVvPO geaccrediteerd.

Lees meer  

20 jaar ervaring

Zeer ervaren docenten met brede kennis op het gebied van legal, governance & compliance en privacy.

Lees meer  

Breed opleidingsaanbod

We hebben een breed scala aan trainingsprogramma's op het gebied van legal, compliance en privacy.

Lees meer  

Onze trainingsprogramma’s

We ontwikkelen en beheren rolgestuurde opleidings- en trainingsprogramma’s. Met behulp van deze programma’s kan het bedrijf bewustwording en kennisontwikkeling voor haar medewerkers organiseren voor specifieke bedrijfsactiviteiten.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk via servicedesk@duthleracademy.nl of +31 (0) 70 392 22 09.

Privacy en informatieveiligheid

De directie van een bedrijf organiseert met behulp van dit programma bewustwording en kennisontwikkeling voor het personeel op het gebied van privacy en informatieveiligheid. De staf bestaat uit alle rollen binnen een bedrijf die betrokken (moeten) zijn bij het effectief inrichten van privacy en informatieveiligheid.

Lees meer  

Legal Operations

Het organiseren van voldoende bewustzijn en kennis over de contractcyclus bij de medewerkers van partners is hiervoor een randvoorwaarde. Met behulp van dit programma organiseert het management van een bedrijf bewustwording en kennisontwikkeling bij medewerkers voor het organiseren van een effectieve bedrijfsjuridische bedrijfsvoering.

Lees meer  

Kennismanagement

Om veranderingen in de markt en wetgeving succesvol door te voeren, moeten medewerkers over voldoende kennis beschikken. Centraal in dit programma staat het rolgestuurd ontwikkelen van de benodigde kennis bij medewerkers.

Lees meer  

Vertrouwensnetwerk en verantwoording

Het management van een bedrijf organiseert met behulp van dit programma bewustwording en kennisontwikkeling voor het personeel voor het vertrouwensnetwerk en verantwoording.

Lees meer  

Events

Een veranderingsproces: leren veranderen

Als onderdeel van kennisontwikkeling en bewustwording verzorgt Duthler Academy de logistiek voor bedrijven, desgewenst met behulp van een bedrijfsspecifieke leeromgeving met rolgestuurde opleidingen en trainingen gericht op het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten.

Duthler Academy creëert bedrijfsspecifieke leeromgevingen voor bedrijven en instellingen (hierna bedrijven) op haar Learning Management System (LMS), Moodle Workplace.

Wat krijgt u?

Algemene informatie

Welke licenties zijn er?

Algemene informatie

Wat zijn de voordelen?

Algemene informatie

Hoe krijg ik het?

Algemene informatie

Onze Kennisbank

We hebben een kennisbank beschikbaar voor individuen en bedrijven die geïnteresseerd zijn in onze trainingsprogramma’s.

e-Learningomgeving

Voor al onze cursussen gebruiken we een e-learningomgeving. In deze omgeving kunnen studenten het naslagwerk inclusief literatuur bestuderen. Hier worden ook examens afgenomen.

Bedrijfsspecifieke leeromgeving

Als onderdeel van kennisontwikkeling en bewustwording verzorgt Duthler Academy voor bedrijven desgewenst de logistiek met behulp van rolgedreven bedrijfsspecifieke leeromgeving.

Opleidingen en modules

We bieden meerdere trainingen aan op het gebied van de bedrijfsjuridische functie (legal operatons), compliance en gegevensbescherming en privacy.

Nieuws en aankondigingen

We publiceren regelmatig nieuws over de Duthler Academy.

Gefeliciteerd Paul Schokker met het afronden van de Opleiding FG!

Wij feliciteren Paul Schokker met het afronden van de...

Privacy actualiteiten en start met de Opleiding FG

Actualiteiten gegevensbescherming en privacy Er is weer een nieuwe...

Boete Booking.com voor te laat melden datalek

Aanleiding Booking.com heeft een bestuurlijke boete van € 475.000...

Maandelijks op de hoogte van de laatste privacy ontwikkelingen?

Stand van zaken Ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming...