Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl

Trusted Third Party (TTP)

Vanuit de noodzaak om potentiële aansprakelijkheidsrisico’s in ketens en netwerken van verwerkingen van persoonsgegevens te beheersen heeft Duthler Associates de methodiek van de Trusted Third Party (TTP) opnieuw doordacht en aangepast aan de eisen die huidige en voorzienbare toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stellen. Door Duthler Associates is een TTP Policy opgesteld, waarin het begrip TTP verder wordt uitgewerkt en in een breder kader wordt geplaatst.

De TTP (hierna: MYOBI) voert de regie en ziet toe op de uitvoering van afspraken in het kader van gegevensuitwisseling, die door ketenpartijen onder meer zijn vastgelegd in privacyovereenkomsten. Compliance vereist immers dat er regie gevoerd wordt over de gehele keten van betrokkene(n), verwerkingsverantwoordelijke(n) en verwerker(s). MYOBI is de onafhankelijke en onpartijdige entiteit die zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden om in overeenstemming met wet- en regelgeving te handelen. MYOBI is slechts bevoegd in zaken die betrekking hebben op gegevensbescherming en dan voor zover ketenpartijen haar daartoe opdracht geven. MYOBI beperkt zich tot non-competitieve onderwerpen: aan de regelgeving voor gegevensbescherming moeten alle ketenpartijen immers in gelijke mate voldoen.

MYOBI kan deze verschillende functies vervullen, doordat zij een plek krijgt in de TTP Policy gedreven privacyovereenkomst, die partijen in een keten met elkaar sluiten, en door het van toepassing verklaren van de TTP policy op deze overeenkomsten.

Aansluitovereenkomst

De rol van TTP bij de toepassing van een privacyovereenkomst wordt vervuld door MYOBI. MYOBI kan deze rol alleen adequaat invullen als ketenpartijen de TTP daartoe in staat stellen. De ketenpartijen en MYOBI maken daartoe afspraken hoe met elkaar om te gaan. Dit wordt geregeld in de aansluitovereenkomst. Aangezien MYOBI ook een verwerker van persoonsgegevens is, bevat deze aansluitovereenkomst ook bepalingen op het vlak van gegevensbescherming en privacy.

Servicedesk en meer informatie

Ten behoeve van het functioneren van de MYOBI is een servicedesk ingericht. Vanuit deze Servicedesk beantwoorden medewerkers (per telefoon en/ of e-mail) inhoudelijke vragen. De MYOBI servicedesk is te bereiken op werkdagen via 070 362 18 07 of servicedesk@myobi.eu