gegevensbescherming

Er staan weer interessante modules, trainingen en masterclasses gepland. Bekijk deze hieronder. Informatiebeveiliging, de basis voor privacybescherming Informatiebeveiliging, de basis voor privacybescherming | 12 april 2021 In deze module leren de deelnemers om, ter bescherming van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Zo wordt bepaald in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderwerpen […]

Lees verder  

Stand van zaken Ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en privacy volgen elkaar in snel tempo op. Uitspraken van rechters en boetebesluiten van toezichthouders laten zien dat organisaties serieus in de problemen kunnen komen als ze de verplichtingen uit de AVG niet naleven. Het groeiend aantal datalekken als gevolg van ransomware en de ernstige gevolgen […]

Lees verder