Privacy Bewustwording

Medewerkers werken met persoonsgegevens op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer uiteenlopende situaties. De ervaring leert dat de meeste incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming zich voordoen op de werkplek.

We bieden een bewustwordingsprogramma aan gericht op een blijvende gedragsverandering van uw medewerkers.

Toont alle 2 resultaten