Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl

Opzet

De Opleiding FG biedt de theoretische en praktische onderbouwing die de FG nodig heeft om te zorgen voor een adequate gegevensbescherming en privacy(huishouding) binnen zijn of haar organisatie.

Raakvlakken

Er wordt niet uitsluitend aandacht besteed aan het ontwikkelen van cognitieve competenties. Er is ook aandacht voor ethiek en het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om de functie binnen alle lagen van een organisatie te kunnen vervullen. De Opleiding FG bestaat uit 30 modules die onderverdeeld zijn in 4 verschillende clusters. Niet alleen wet- en regelgeving komen aan bod. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan governance en compliance, interne controle en administratieve organisatie, accounting en auditing.

Methodologie

Bij het ontwikkelen van de verschillende onderdelen van de Opleiding FG en de andere aangeboden workshops, masterclasses en trainingen hanteren wij de Bloom taxonomie. Deze taxonomie is gericht op het ontwikkelen van lesmateriaal.

Vooropleiding en studiebelasting

Voorafgaande opleidingen op hbo-of WO niveau zoals rechtsgeleerdheid, bestuurskunde, bedrijfskunde, ICT en accountancy/audit vormen een logisch startniveau voor de Opleiding FG. De studiebelasting wordt geschat op een gemiddelde van 20 uur per module inclusief deelname aan de workshop (4 uur) en het maken van het tentamen.

Modules

In het onderstaande overzicht zijn de modules die in twee jaar worden gedoceerd opgesomd. De cursist kan kiezen de modules chronologisch te volgen of in eigen tempo.

  • A. Formeel Juridisch
  • B. Governance & Compliance
  • C Materieel, opzet, bestaan en werking van maatregelen en mechanismen
  • D Assessment en Audit

Cursisten kunnen zich via hun eigen opleidingsportaal aanmelden voor modules en resultaten bijhouden.  Ook kan de e-learning omgeving van Duthler Academy worden gestart via het opleidingsportaal.