Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl

Bij het ontwikkelen van de verschillende opleidingen hanteren wij de Bloom taxonomie. Deze taxonomie is gericht op het ontwikkelen van lesmateriaal. Bloom’s Taxonomy verdeelt het cognitieve domein in een aantal leerdoelen die oplopen van simpel tot complex. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het lagere-orde denken en het hogere-orde denken.

Schematisch weergegeven ziet het er als volgt uit:

Lagere orde denken:

Niveau 1 – Onthouden Niveau 2 – Begrijpen Niveau 3 – Toepassen
Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Begrijpen van informatie (kennen) Gebruiken van kennis
Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Betekenis geven aan informatie Toepassen van methoden, concepten, theorieën in nieuwe situaties
Kennis van belangrijkste ideeën Vertalen van kennis naar nieuwe context Oplossen van problemen met gebruik van noodzakelijke kennis of vaardigheden
Beheersing van een inhoudelijk onderwerp Interpreteren, vergelijken (overeenkomsten en verschillen) van feiten  
  Ordenen, groeperen, afleiden van oorzaken  
  Voorspellen van gevolgen  

Hogere-orde denken

Niveau 4 – Analyseren Niveau 5 – Evalueren Niveau 6 – Creëren
Patronen herkennen Ideeën vergelijken en van elkaar onderscheiden Gebruikt bestaande ideeën om nieuwe te creëren
Organisatie van onderdelen Inschatten van de waarde van theorieën, beroepsproducten Generaliseren op basis van wat bekend is
Herkennen van verborgen betekenissen Maken van beargumenteerde keuzes Multidisciplinaire toepassing; relateren van kennis uit verschillende disciplines
Identificatie van samenstellende elementen Verifiëren van de waarde van bewijzen Voorspellen, conclusies trekken