Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl

Onze accreditaties

NRTO-Keurmerk

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland.

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Lees meer

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Lees meer

NBA

‘De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). Een accountant staat voor kwaliteit en moet voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Daarom volgt een accountant permanente educatie die erop gericht is om basiskennis binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden. Duthler Academy is door de NBA geaccrediteerd. Accountants kunnen met de opleidingen van Duthler Academy PE-punten behalen.

Lees meer

Cedeo

Duthler Academy staat voor hoogwaardige workshops, opleidingen en programma’s. Daar hoort een Cedeo-certificering bij. Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van human resources improvement. Cedeo verleent het keurmerk Cedeo-erkend. Cedeo doet dit op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Lees meer