Van Assessments naar Auditing (D3)

500 exclusief btw

Deze module bestaat uit een inleidende tekst gevolgd door de verschillende digitale leeractiviteiten. Onder ‘Literatuur’ is de verplichte en aanbevolen literatuur opgenomen. De ‘hoe-vraag’ betreft een nadere uitwerking van Auditing in de Privacy & Security Accounting (PSA) methodologie.

Er wordt inzicht gegeven in de betekenis van het kunnen vaststellen van de effectieve werking van geautomatiseerde processen. Vanuit de Internationale standaards voor Accountants wordt verbinding gelegd met de rol van de Accountant/Auditor.

Docent: André Biesheuvel

(Online) Start:

  • 9 mei 2022
  • 19 december 2022

Verband wordt gelegd naar de ingrediënten uit de opleiding die allemaal bijdragen aan het nemen van de verantwoordelijkheid door de verwerkingsverantwoordelijke. Aan de hand van de bestaande procedure voor het afgeven van een verklaring bij serviceprocessen door een serviceorganisatie in de ISAE 3402 type 2 verklaring slaan we de brug naar de wijze waarop de verwerkingsverantwoordelijke zelf zijn Accountability kan aantonen in zijn ‘Declaration of Accountability’ voor zijn organisatie. Het traject van ‘Notion of Accountability’ naar ‘Declaration of Accountability’.

Inhoud

Programma:

  • Introductie;
  • Accounting standaarden;
  • Accountable maken van de Verantwoordelijke;
  • AO/IC-niveau 3 controle scope;
  • Control & Evidence; en
  • Stelsel van GAAGN’s.

Workshop

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een workshop naar keuze. De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

(Online) Start:

  • 9 mei 2022
  • 19 december 2022

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.