Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Na drie dagen de opgedane kennis al kunnen toepassen”

Privacy & Gegevensbescherming

Besluiten van en ervaring met handhavingsacties door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebruiken wij als een rode draad in deze Speed up Course.

Na afloop beschikken deelnemers over een solide kennisbasis om zich staande te houden in geval van beveiligingsincidenten die mogelijk moeten worden gemeld aan de AP, handhaving door de AP en uitoefening van rechten door betrokkenen.

Klantrelaties kunnen immers onder druk komen te staan. Ketenverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid moet goed worden belegd.

Lees hieronder meer over de Speed up Course en download de brochure met het programma.

InschrijvenBrochure downloaden

Welke onderwerpen worden er behandeld?

De course kent de afwisseling tussen theorie en praktijk. Dit vindt zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en actuele (used) cases.

Relevante wetgeving

Wij behandelen relevante wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming en vertalen deze naar veel voorkomende bedrijfsprocessen zoals personeelszaken, inkopen, verkopen en overige.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Aan de orde komt wanneer een FG verplicht is en wanneer het aanstellen van een FG verstandig is. Daarnaast wordt ingegaan op de kwalitatieve eisen van de FG en diens rol in de organisatie.

Hoe kan én moet ik handelen na een datalek/incident?

Welke stappen moeten in het geval van een datalek worden doorlopen en welke besluiten moeten worden genomen? Welke rol speelt de FG? En wat als nu er toch een sanctie wordt opgelegd?

Toezichtsarrangement en rechten van betrokkenen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft ruime bevoegdheden en heeft al boetes opgelegd.  Betrokkenen hebben de regie over hun persoonsgegevens. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Privacy Governance & Compliance

Centraal staan de vragen: waar grijpt de wet- en regelgeving in, wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijke en hoe kan verantwoording worden afgelegd.

Instrumenten en assessments

Wij bespreken de instrumenten zoals DPIA’s, grondbeginselen van privacy by design en privacy by default en de wijze waarop een organisatie effectief en kostenefficiënt kan voldoen aan de verantwoordingsplicht.

Opzet van de Speed up Course

U krijgt toegang tot de e-learning omgeving van de zes modules en deze toegang houdt u na afloop van de course. Een snelle start maken met de Opleiding FG is mogelijk door tentamens van de 6 modules met succes af te leggen.

Inschrijving in het FG Register behoort dan eveneens tot de mogelijkheden. De resterende modules van de Opleiding FG kunnen daarna in eigen tempo worden gevolgd.

De cursus vindt plaats op drie achtereenvolgende dagen van 9 uur tot 17 uur. Tijdens de cursus wisselen de docenten op een boeiende wijze het theoretisch lesmateriaal af met diverse casussen.

Wilt u een incompany training of cursus voor meerdere collega’s organiseren? Neem dan contact op met onze servicedesk voor een passend voorstel.

Interview over de Speed up Course

Rik Kronenberg, adviseur beleid & implementatie bij Aevitae, vertelt over zijn ervaringen met de driedaagse Speed up Course Privacy & Gegevensbescherming. Wat heeft Rik geleerd?

Deelnemers over de course

Veel informatie verkregen waar ik enerzijds bevestiging uit haal over hoe ik mijn functie momenteel invul en anderzijds heb geleerd waar ik nog aan dien te werken.

Ziekenhuis

Inschrijven en kosten

De kosten voor deelname zijn €2.399,- (het cursusgeld is vrijgesteld van btw) per persoon. Wij verwelkomen u graag en zien uit naar uw komst.

Interesse? Download hier de brochure!

Vul uw gegevens in om de brochure Speed up Course Privacy & Gegevensbescherming digitaal te ontvangen. Uiteraard kunt u ons ook via +31 0(70) 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl bereiken.