Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“PE-punten voor de RFG titel”

Permanente Educatie Programma

Gecertificeerde FG’s hebben de Opleiding FG met goed gevolg afgerond en mogen zich Register FG noemen (RFG). Voor behoud van de inschrijving in het FG Register volgt de Register FG het Permanent Educatie (PE) Programma.

Het PE Programma bestaat uit opleidingsactiviteiten die gericht zijn op kennisvergroting en verbetering van vaardigheden van de FG. De opleidingsactiviteiten van het PE Programma worden aangeboden via workshops, relevante bijeenkomsten en e-learning activiteiten.

Duthler Academy onderhoudt het PE Programma en bewaakt de kwaliteit ervan. Het PE Programma staat open voor iedere belangstellende. Alleen Register FG’ s kunnen PE punten verdienen.

Lees meer

Actualiteit privacy & gegevensbescherming

In deze module wordt ingegaan op de meest actuele ontwikkelingen in jurisprudentie, literatuur en wetgevingsinitiatieven.

Lees meer

AVG & HRM

In deze module wordt de Avg behandeld vanuit HRM optiek. Vanuit een praktische invalshoek worden diverse HR casussen besproken met de deelnemers.

Lees meer

Digitale Transformatie

Deelnemers leren wat de gevolgen van de digitalisering (transformatie) op de samenleving zijn, de huidige economische modellen en de Europese Avg. 

Lees meer

Algemene inleiding recht

In deze PE-module wordt het algemene recht gedoceerd. Vragen zoals wat is eigenlijk ‘het recht’, hoe komt wetgeving tot stand en waarom is de totstandkoming relevant voor de uitleg van een wet, etc. komen aan de orde.

Lees meer

Intervisie voor FG’s

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied en in vertrouwlijkheid dillemma’s aan elkaar willen voorleggen.

Lees meer

Werkgroep Ethiek

In deze module oefenen de deelnemers met casestudies en dillema’s uit de praktijk rond het thema ethiek.

Lees meer