Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Inzicht krijgen in alle afzonderlijke plichten”

Transparantie en effectueren van rechten van betrokkenen

Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in alle afzonderlijke plichten, in het belang van het aantoonbaar kunnen laten zien dat de verantwoordelijk tijdig, juist en volledig aan deze plichten heeft voldaan en hoe hij dat organiseert.

Dan gaat het over te treffen maatregelen, procedures en mechanismes om bijvoorbeeld betrokkenen binnen vier weken inzage te geven in hun eigen persoonsgegevens, alsook over de consequenties voor aan te schaffen of te ontwikkelen informatiesystemen om het recht van gegevensoverdraagbaarheid te kunnen honoreren. Maar ook gaat het over alle andere vanuit compliance-audits vastgestelde correcte naleving.

Denk hierbij aan het vastleggen van compliance waarbij gebruik is gemaakt van continuous audit tools om aan te kunnen tonen vanuit bewijsvoering dat de verantwoordelijke de wetten naleeft en dus zijn verantwoordelijkheid heeft genomen.

Meer informatie

Inschrijven en kosten

Geïnteresseerden die zich graag willen laten bijscholen op één of meer onderdelen van deze opleiding zijn van harte welkom om één of meer losse modules te volgen.

Na inschrijving krijgt u een persoonlijke omgeving in het Opleidingsportaal waar u zich voor de module(s) naar keuze kunt aanmelden.

De kosten voor deelname zijn €500,- (het cursusgeld is vrijgesteld van btw) per deelnemer.

In het kort

€500,-

per deelnemer

  • Inzicht in alle afzonderlijke plichten
  • Organiseren van deze plichten
  • Toegang e-Learning omgeving
  • Experts als docenten
Inschrijven/Startmomenten