Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Wanneer mag er wel en niet aan profiling worden gedaan”

Profiling

Profiling is slechts in bepaalde gevallen toegestaan. Deelnemers die dit onderdeel gevolgd hebben weten wat profiling inhoudt, in welke gevallen onder welke voorwaarden profiling is toegestaan, en welke procedures en maatregelen getroffen moeten worden om aan de regels die de AVG stelt aan profiling te kunnen voldoen.

De deelnemer aan de module is in staat het privacybeleid en compliancebeleid zodanig in te richten dat en te beoordelen of aan de voorwaarden op dit punt wordt voldaan. Ook zal de verantwoordelijke zijn informatiebeleid moeten aanpassen aan de AVG alsook het bewijs zodanig moeten vastleggen dat hij kan aantonen aan de AVG te voldoen.

Lees meer

Inschrijven en kosten

Geïnteresseerden die zich graag willen laten bijscholen op één of meer onderdelen van deze opleiding zijn van harte welkom om één of meer losse modules te volgen.

Na inschrijving krijgt u een persoonlijke omgeving in het Opleidingsportaal waar u zich voor de module(s) naar keuze kunt aanmelden.

De kosten voor deelname zijn €500,- (het cursusgeld is vrijgesteld van btw) per deelnemer.

In het kort

€500,-

per deelnemer

  • Basis van profiling
  • Welke gevallen en voorwaarden
  • Experts als docenten
  • Toegang e-learning omgeving
Inschrijven/Startmomenten