Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Doorgifte van gegevens naar derde landen”

Module: De Avg in internationaal perspectief: doorgifte naar derde landen

In deze module, die samen met First Lawyers is opgesteld, zal worden stilgestaan bij de globalisering van de gegevensverwerking.

De module heeft ten minste drie doelstellingen. In de eerste plaats wordt uw kennis van de Europese randvoorwaarden die gelden op de internationale gegevensuitwisseling vergroot. In de tweede plaats zal u kennismaken met de risico’s van globalisering. Er zal worden ingezoomd op vier privacyregimes, te weten: V.S., Japan, India en Australië. In de laatste plaats gaat u op zoek naar oplossingen van voornoemde risico’s van globalisering.

De module ziet voornamelijk op doorgifte naar derde landen, hetgeen de landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn. Onderzocht zal worden hoe deze doorgifte plaatsvindt en wat de voorwaarden voor een dergelijke doorgifte zijn.

Lees meer

Inschrijven en kosten

Geïnteresseerden die zich graag willen laten bijscholen op één of meer onderdelen van deze opleiding zijn van harte welkom om één of meer losse modules te volgen.

Na inschrijving krijgt u een persoonlijke omgeving in het Opleidingsportaal waar u zich voor de module(s) naar keuze kunt aanmelden.

De kosten voor deelname zijn €500,- (het cursusgeld is vrijgesteld van btw) per deelnemer.

Module De Avg in internationaal perspectief: doorgifte naar derde landen

€500,-

per deelnemer

  • Leer alles over gegevens doorgifte naar derde landen
  • Het goed kunnen inschatten van de risico’s en voorwaarden
  • Toegang e-Learning omgeving
  • Experts als docenten
Inschrijven/Startmomenten