Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl

Veelgestelde vragen: Awareness Raising Programma

Waaruit blijkt de wettelijke verplichting tot een Awareness Raising Programma?

Onder de Avg wordt het aanstellen van een FG verplicht voor veel organisaties. Zie artikel 37 lid 1 Avg. In artikel 39 lid 1 sub b van de Avg staat het volgende over de taak van de FG:

De functionaris voor gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:

 b) toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;”

De medewerkers moeten dus daadwerkelijk bewust worden gemaakt en opgeleid worden. Voor grote organisaties is klassikaal onderwijs praktisch niet haalbaar en nieuwskanalen hebben vaak onvoldoende bereik. Het Awareness Raising Programma van Duthler Academy ondervangt deze beperkingen.

Op welke manier kunnen bedrijven controleren of hun medewerkers de workshop doorlopen?

Op basis van het programma en de voortgang wordt de leidinggevende van elke medewerker maandelijks geïnformeerd over de vorderingen. Daarnaast krijgt uw organisatie een overzicht op metaniveau van de vordering per groep of afdeling. Dit overzicht is beschikbaar voor de FG en het bestuur. De leidinggevende kan het proces van bewust worden modereren. De verantwoordingsinformatie voldoet aan de eisen van privacy en security accounting en kan geautomatiseerd worden opgenomen in een privacy en security boekhouding van de organisatie.

Hoe garandeert Duthler Academy de kwaliteit van het programma?

Zowel de e-learning als het ondersteunende programma zijn opgezet door een goed opgeleide FG die het programma in uw organisatie begeleidt en daarbij een deskundige gesprekspartner is voor uw eigen FG of projectleider.

Hoe draagt het programma Awareness Raising Programma bij aan het aantonen van de effectieve werking zoals verplicht onder de Avg?

Door het documenteren van de opleiding en de voortgang van de medewerkers kunt u aantonen dat uw medewerkers zijn opgeleid en dat u op effectieve wijze beheersmaatregelen neemt. Om te voorkomen dat daar steeds weer een audit op gedaan moet worden, waardoor een audit overkill kan ontstaan, krijgt u een verantwoordingsverklaring. Op basis van de verantwoordingsverklaring wordt de effectieve werking van het awareness raising programma getoetst en worden de resultaten hiervan geautomatiseerd opgenomen in een privacy en security boekhouding  van de organisatie als bewijs van effectieve werking van het awareness raising programma. Dit alles is in lijn met de eisen van de Avg.

Waaruit blijkt de wettelijke verplichting tot het aantonen van de effectieve werking?

Artikel 24 lid 1 van de Avg vereist dat de genomen maatregelen aantoonbaar zijn:

‘’Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.’’

Op welke manier zorgt Duthler Academy ervoor dat de kennis door de tijd heen op het vereiste niveau blijft?

Kennis vervaagt door de tijd heen. Daarom is het belangrijk om kennis regelmatig op te frissen. Duthler Academy ondersteunt dit proces door het aanbieden van jaarlijkse update-trainingen. Daarnaast worden periodiek nieuwsberichten aangeleverd die intern verspreid kunnen worden. Deze nieuwsberichten gaan vergezeld van aanwijzingen voor de leidinggevenden zodat zij het onderwerp kunnen bespreken op het reguliere werkoverleg.

Kan de e-learning op mijn bestaande platforms draaien?

Dat is van meerdere factoren afhankelijk. Wij bespreken graag uw wensen en de mogelijkheden.

Hoe voeg ik mijn medewerkers toe aan de e-learning?

U kunt de medewerkers handmatig toevoegen. Het is ook mogelijk om de e-learning te koppelen aan de meest gebruikte HRM-software. Op die manier kunnen de contactgegevens geautomatiseerd worden binnengehaald. Het bouwen van een koppeling is meerwerk.

Kan ik zelf materiaal invoegen?

Door de modulaire opzet is het relatief eenvoudig om bedrijfseigen beeldmateriaal, processen en maatregelen in de training te integreren en daarmee een training op maat te maken. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Op welke divices werkt de e-learning?

De e-learning is te gebruiken op de PC, smartphone en tablets.