Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Privacybewust op alle niveaus van de werkvloer”

Bewustwordings-programma Privacy

Op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer diverse situaties werken medewerkers met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat.

Wij bieden een bewustwordingsprogramma aan dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

Lees meerInschrijven

Het programma

Met het bewustwordingsprogramma wordt kennis opgebouwd en het bewustzijn van medewerkers aantoonbaar vergroot, zonder dat de medewerkers te zwaar worden belast.

Een ervaren privacy professionals ondersteunt uw eigen FG of interne projectleider bij de opzet en uitvoering van het interne programma en dient tevens als klankbord. Door de toevoeging van extra activiteiten, zoals games en testen, kan de aandacht voor privacy en gegevensbescherming langer worden vastgehouden.

Wat zijn de resultaten?

Na afloop ontvangen uw medewerkers een certificaat dat één jaar geldig is. De uitkomsten van het programma kunnen worden opgenomen in de privacy administratie als bewijs van effectieve werking van de getroffen beheersmaatregel. Het programma zorgt ervoor dat medewerkers:

Risicobewustwording

Zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van persoonsgegevens.

Beperken van risico’s

Praktische handvatten hebben om deze risico’s te beperken

Delen van (persoons)gegevens

Weten welke gegevens mogen worden gedeeld en met wie.

Herkennen van incidenten en datalekken

Incidenten kunnen signaleren en weten hoe deze intern te melden.

Opzet van het programma

Op de volgende pagina hebben wij de opzet van het bewustwordingsprogramma uiteengezet.

Lees meer
Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest voorkomende vragen gebundeld op de volgende pagina.

Lees meer