Privacy by design en privacy by default

500 exclusief btw

In deze module worden de principes van privacy by design en default nader toegelicht. Ingegaan wordt op de achtergrond, de bedoeling en de betekenis van deze principes.

Docent: André Biesheuvel

(Online) Start:

  • 16 augustus 2021.

Deze module gaat dieper in op artikel 25 van de AVG. Dit artikel gaat over het beginsel  van ‘Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen’, beter bekend in de Engelse formele tekst van de AVG als ‘Data Protection by Design & by Default’. Artikel 25 van de AVG biedt de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid in gesprek te gaan met zijn leverancier van maatregelen en oplossingen om hem in die maatregelen en oplossingen te faciliteren zodat de verwerkingsverantwoordelijke kan waarborgen en aantonen dat door gebruik van die maatregelen en oplossingen alle verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de AVG.

Inhoud

Programma:

  • Context ‘Data Protection by Design & by Default’;
  • Wettelijk kader ‘Data Protection by Design & by Default’;
  • Wettelijk kader begrijpelijk gemaakt;
  • Belang ‘Accountability’ en ‘Compliance’; en
  • Organiseren ‘Accountability’ en ‘Compliance’.
  • Data Protection by Design & by Default uitgewerkt

Deelnemers aan deze module kunnen deze principes zodanig vertalen naar hun eigen organisatie dat de middelen waarmee verwerkingen van persoonsgegevens worden gevoerd alsmede de verwerkingen zelf voldoen aan deze principes. Ook kunnen zij de middelen waarmee verwerkingen van persoonsgegevens worden gevoerd en de bijbehorende procedures en maatregelen beoordelen naar de mate waarin zij voldoen aan de principes van privacy by design en default. Tevens zijn zij in staat de eisen te formuleren in bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures voor de aanschaf of ontwikkeling van informatiesystemen.

Workshop

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een workshop naar keuze.

(Online) Start:

  • 16 augustus 2021.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Privacy by design en privacy by default”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *