Power Training Bedrijfsjuridische Functie

2.399 exclusief btw

In deze training maakt u kennis met legal operations en leert u hoe de bedrijfsjuridische functie georganiseerd en geoptimaliseerd kan worden. Een essentieel onderdeel van legal operations is contractmanagement.

Docenten: Anne-Wil DuthlerAns DuthlerRody Grevenstette & André Biesheuvel

Tijdens de power training bedrijfsjuridische functie wordt gebruik gemaakt van de CATS CM methode. Deze methode is al jaren de standaard op het gebied van contractmanagement en sluit naadloos aan bij de organisatie van de bedrijfsjuridische functie. Met de CATS CM methode krijgt de leiding van een organisatie weer grip op contracten, is er overzicht en inzicht in de rechten en verplichtingen uit een contract en worden deze ook daadwerkelijk nageleefd.

De auteur van het boek CATS CM versie 4, “Van werken aan contracten naar contracten die werken” zal dit onderdeel van de training voor haar rekening nemen.

De integrale aanpak voor het organiseren van de bedrijfsjuridische functie  is geïnspireerd door en maakt gebruik van de internationaal gedragen modellen van het Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) en van de Association of Corporate Counsel (ACC).

Volgens CLOC heeft iedere bedrijfsjuridische functie 12 basiscompetenties. Het volwassen worden van de bedrijfsjuridische functie volgt de volwassenheidscirkel van het CLOC model. Op verschillende manieren en passend bij de eigen organisatie, kan de bedrijfsjuridische functie efficiënter en effectiever worden georganiseerd.

Het model dat ACC heeft ontwikkeld onderscheidt 14 onderdelen van de bedrijfsjuridische functie. Afhankelijk van doelen, grootte van de bedrijfsjuridische functie, budgetten en prioriteiten kan gekozen worden welk onderdeel zal groeien in volwassenheid.

In de training worden de modellen van CLOC en ACC uitgebreid toegelicht, en leert u hoe u deze kunt toepassen bij het organiseren van de bedrijfsjuridische functie in uw eigen organisatie. Nadat u kennis hebt opgedaan van de CATS methode en de modellen van CLOC en ACC, wordt u meegenomen in het opbouwen en organiseren van de bedrijfsjuridische functie met behulp van smart contracting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van juridische modellen uit contractportfolio’s, en van ICT-toepassingen ontwikkeld door MYOBI.

Hiermee:

  • wordt de bedrijfsjuridische functie beter, sneller en goedkoper;
  • worden risico’s betrouwbaar en op een continue basis inzichtelijk gemaakt en dus beheersbaar;
  • is er zekerheid over authenticiteit en identiteit van personen en bedrijven en over bevoegdheid vertegenwoordiging;
  • is er overzicht en inzicht in de contractuele rechten en verplichtingen; en
  • wordt er continu actuele managementinformatie over de productiviteit van de juridische functie gegenereerd.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Power Training Bedrijfsjuridische Functie”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *