Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Verbinden van leden door kennis te delen”

Onze kennisgroepen

Wij hebben voor specifieke sectoren kennisgroepen ingesteld. De kracht van de dienstverlening zit in het verbinden van de leden. De kennisgroepen komen meermalen per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden leden geïnformeerd over actuele onderwerpen die voor de sectoren spelen en worden onderling ervaringen uitgewisseld.

Organisaties zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij deze kennisgroep. De kosten voor deelname bedragen jaarlijks €2.000 excl. BTW.

Lees meer

Bekijk onze kennisgroepen

Sinds het begin van de Duthler Academy hanteren wij drie kennisgroepen, algemeen, onderwijs en zorg. Lees hieronder meer over onze kennisgroepen.

Privacy & veiligheid | Onderwijs

In de Kennisgroep Onderwijs ontmoeten vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen elkaar om onder leiding van ons ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen. Aan de orde komen bijvoorbeeld actuele thema’s rond privacy en informatiebeveiliging, onderwijsrecht en governance.

Lees meer

Privacy & veiligheid | Algemeen

In deze kennisgroep wordt de meest recente wet- en regelgeving gedeeld en besproken op het gebied van juridische aspecten, privacy, ICT en governance & compliance vraagstukken. Ook wordt ingegaan op de business case voor het organiseren van privacy en veiligheid.

Privacy & veiligheid | Zorg

In de Kennisgroep Zorg worden actuele ontwikkelingen op het formeel juridisch vlak besproken. Vanuit de kennisgroep wordt actief gewerkt aan de business case voor het ontwikkelen en uitvoeren van privacy. Gedachten worden gevormd over governance & compliance.