Informatie ecosysteem en toepassen van vertrouwensdiensten

150 exclusief btw

Een bedrijf gebruikt een informatie ecosysteem voor het verzamelen van bedrijfs- en persoonsgegevens van partners. Veelal ontstaat de verzameling van partners als gevolg van afspraken met bijvoorbeeld klanten, medewerkers en leveranciers. Het ontstaat ook als gevolg van het aansluiten bij doelgroepen. Een voorwaarde voor het maken van afspraken met partners is dat partners elkaar in voldoende mate kennen en dat ook blijven doen gedurende de periode van contractmanagement.

Het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk faciliteert een bedrijf effectief zich blijvend te presenteren aan de partners en de partners aan het bedrijf.

In deze module bespreken wij het informatie ecosysteem en de vertrouwensdiensten en hoe deze effectief bedrijfsmatig toe te passen.

MYOBI gebruikers krijgen in hun bedrijfsspecifieke leeromgeving gratis toegang tot deze module.

Gebruikers van MYOBI maken gebruik van een informatie ecosysteem. Het is een bedrijfsspecifiek vertrouwensnetwerk en het ontstaat als een bedrijf afspraken maakt met partners (bijvoorbeeld klanten, medewerkers en leveranciers). De afspraken over het gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens noemen wij regievoeren over gegevens. Dit is nodig voor het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens tegen ongeoorloofd gebruik.

Als partners elkaar goed kennen dan zal het uitoefenen van rechten en nakomen van verplichtingen probleemloos verlopen. Andersom geldt ook. Het onvoldoende of uiteindelijk niet kennen van partners vergroot het risico op conflicten in de relatie.

Het vertrouwensnetwerk levert ook een scala aan vertrouwensdiensten. Allereerst de authenticatie van de identiteit van een bedrijf en haar vertegenwoordigingsbevoegden. MYOBI authentiseert gebruikers steeds opnieuw. Periodiek door een uittreksel aan te vragen bij een authentieke bron (bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel) en elke keer opnieuw als een bedrijf met behulp van smart contracting een overeenkomst sluit (uitkomsten van een authenticatie proces van partijen).

Vervolgens voorziet MYOBI elke gebruiker van een digitale handtekening op het vertrouwensnetwerk, en kunnen gebruikers documenten waarmerken door en deponeren bij MYOBI.

Met een informatie ecosysteem biedt een bedrijf actuele en betrouwbare bedrijfs- en persoonsgegevens aan partners en verwacht het bedrijf dat partners dat ook doen. Met behulp van deze kwalitatief hoogwaardige gegevens kan een bedrijf toetreden tot gewenste doelgroepen en richt een bedrijf effectiever haar bedrijfsprocessen in.

Inhoud

Het op het vertrouwensnetwerk voor bedrijven beschikbaar maken van een informatie ecosysteem ligt voor de hand. Een bedrijf moet in de samenwerking met bedrijven en personen bedrijfsgegevens delen en wenst daarbij wel afspraken maken over het beschermen van intellectueel eigendom. Dit geldt uiteraard ook voor het delen van persoonsgegevens. Met behulp van een informatie ecosysteem kan een bedrijf regie uitoefenen over gegevens.

Aanleiding

De aanleiding voor de bedrijfsleiding regie over gegevens te voeren is de aangescherpte wetgeving op het vlak van het beschermen van bedrijfs- en persoonsgegevens. Parallel dringt het besef door dat bedrijfsgeheimen het bedrijf eenvoudig afhandig worden gemaakt of het blokkeren van de toegang tot persoonsgegevens tot verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering kan leiden. Het zaken doen met betrouwbare partners is een randvoorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit en betaalt zich snel terug in de vorm van het besparen van kosten en tijd voor het oplossen van gedoe. Een Informatie ecosysteem is een effectieve en kostenefficiënte wijze betrouwbare partners te vinden, contact mee onderhouden en zaken te doen.

Regie uitoefenen over bedrijfs- en persoonsgegevens

Centraal bij het delen van gegevens is het kunnen uitoefenen van regie over deze gegevens. Hiervoor is nodig dat partners elkaar kennen, dat er over de kwaliteit van de gegevens verantwoording wordt afgelegd en dat als er incidenten zijn tijdig partners worden geïnformeerd waardoor zij instaat worden gesteld passende maatregelen te nemen. MYOBI faciliteert het regie-proces met een informatie-ecosysteem waarin de identificerende gegevens van partners zijn opgenomen alsmede de gedeelde bedrijfs- en persoonsgegevens. MYOBI zorgt voor een jaarlijkse check bij authentieke bronnen en spiegelt identificerende gegevens aan de hand van transacties op het Vertrouwensnetwerk.

Contractportfolio Data

Voor het maken van afspraken over het delen van bedrijfs- en persoonsgegevens biedt MYOBI Smart contracting met de contractportfolio Data aan. De contractportfolio bestaat uit verwerkers-, gegevensuitwisselings- en regieovereenkomsten. Het is mogelijk dat een bedrijf haar eigen bedrijfsspecifieke contractportfolio laat samenstellen.

Informatie ecosysteem

In het MYOBI registratieproces krijgt de vertegenwoordigingsbevoegde van het bedrijf toegang tot het bedrijfsspecifieke informatie ecosysteem en de bedrijfsspecifieke leeromgeving waarin verschillende rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma’s zijn opgenomen.

Wij onderkennen een aantal rollen die wij nader toelichten.

Nu meer en meer bedrijven het Informatie ecosysteem gebruiken ontstaat er ook een vraag naar aanvullende functionaliteiten. Wij verzamelen de vragen, analyseren de doelen en voegen de vragen toe aan de ontwikkelcycli van MYOBI.

Bedrijfsmatige betekenis van betrouwbare vaste bedrijfsgegevens van partners

Het bedrijfsmatig kunnen beschikken over een goed beheerde informatie ecosysteem biedt enorme voordelen bij het zakendoen. Het aantoonbaar investeren in de kwaliteit van bedrijfs- en persoonsgegevens biedt partners een vruchtbare basis om zaken te doen en dat geldt omgekeerd ook. Betere verkoopkansen en lageren operationele kosten als gevolg van hogere kwaliteit van uitgewisselde gegevens bieden een gefundeerde basis voor het opstellen van een aantrekkelijke businesscase.

In de module geven wij aanknopingspunten voor het opstellen van een aantrekkelijk plan.

Workshop

Maandelijks wordt een webinar voor MYOBI gebruikers georganiseerd waar het toepassen van het informatie ecosysteem en vertrouwensdiensten wordt besproken.

Overzicht van momenten:

  • ..
  • ..

Duur van het webinar is 45 minuten.

Kosten

Deze module maakt onderdeel uit van de rolgedreven opleidings- en trainingsprogramma ‘Vertrouwensnetwerk en Verantwoording’ en wordt gratis toegankelijk via de bedrijfsspecifieke leeromgeving aan de ‘Regiemanager’ en de ‘Coördinator afspraken en toestemmingen’ van de MYOBI gebruiker geleverd.

Wij kunnen ons voorstellen dat de ‘Regiemanager’ en de ‘Coördinatoren’ gezamenlijk en bedrijfsspecifiek een workshop wensen voor te bereiden, in te participeren en het kennisniveau bij de deelnemers van het team op niveau wensen te houden. De Regiemanager kan het initiatief nemen en de training verzorgen.

Het is ook mogelijk een professional van Duthler Associates te vragen de workshop te verzorgen. Neem contact op met de servicedesk.

Een degelijke aanpak voor een gesloten groep is ook regionaal en sectoraal mogelijk.

Bent u geen MYOBI gebruiker en wenst u toegang tot deze module dan kunt u tegen een vergoeding van € 150 exclusief BTW toegang verkrijgen op de leeromgeving van Duthler Academy voor een periode van een half jaar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Informatie ecosysteem en toepassen van vertrouwensdiensten”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *