Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Praktische invulling privacyregels”

Onze handboeken

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Diverse sectoren zijn al langer vertrouwd met het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en specifieke privacyregels. De Avg komt echter met nieuwe en verscherpte regels. Denk aan de accountabilityplicht, de registerplicht en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten die aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Het is geen sinecure om überhaupt alle relevante privacyregels te kennen en met elkaar in verband te brengen, en deze dan ook nog eens goed toe te kunnen passen.

Voor de diverse sectoren worden handboeken ontwikkeld die praktische hulpmiddelen bieden om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Wetgeving verandert voortdurend. Een handboek van Duthler Academy beweegt zoveel als mogelijk mee.

Meer informatie

De Handboeken

U schrijft zich als contactpersoon in namens uw organisatie, waarna u binnen 3 werkdagen toegang krijgt tot het Handboek Zorg. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om medewerkers binnen uw organisatie toegang te verlenen via uw persoonlijke omgeving.

Handboek Zorg

Het handboek Zorg is bedoeld voor mensen die in de zorg werken en aangesproken kunnen worden op de naleving van de privacywetgeving. Of het nu individuele praktijkhouders zijn, dokters of hun management die in ziekenhuizen en zorginstellingen werkzaam zijn. Allen kunnen hiermee werken.

Meer informatie