De AVG, de nieuwe privacyregels

500 exclusief btw

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Deze verordening staat in deze module centraal. De uitgangspunten, de begrippen, de verschillende (privacy)rollen in een organisatie, de belangrijkste rechten en verplichtingen worden behandeld.

Na het volgen van deze module kan de deelnemer een inschatting maken van de te treffen maatregelen van deze wet- en regelgeving op de eigen organisatie.

Docent: Ans Duthler.

(Online) Start:

  • 20 april 2021;
  • 9 juli 2021.

Deze module heeft meerdere doelstellingen. In de eerste plaats wordt kennis van het Europese privacyrecht opgedaan en indien nodig aangevuld. De verhouding tussen het opdoen en aanvullen hangt onder andere af van de voorkennis die u mogelijk al heeft opgedaan. Bijvoorbeeld: indien u tijdens uw werkzaamheden al veelvuldig met privacyrecht en -wetgeving in aanmerking bent gekomen dan beschikt u reeds over basiskennis van dit rechtsgebied. Indien u niet eerder in aanraking bent geweest met privacyrecht, dient u zich de kernbegrippen eigen te maken door het bestuderen van het materiaal, dat betrekking heeft op het vakgebied en via de digitale leeromgeving wordt ontsloten.

In het vervolg van module ‘overzicht huidige privacywetgeving‘ wordt ervan uitgegaan dat u beschikt over de kennis die tijdens dit onderdeel wordt aangeboden.

In de tweede plaats zoeken we – tijdens de workshop – naar de dwarsverbanden en de nuances van het Europese privacyrecht. Niet de gevallen die duidelijk zijn staan centraal, maar de gevallen waarin de antwoorden niet voor het oprapen liggen.

Inhoud

Programma:

  • Van richtlijn naar verordening;
  • Beginselen;
  • Definities; en
  • Kernverplichtingen.

Om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te kunnen functioneren, is multidisciplinaire kennis nodig. Kennis op het gebied van wet- en regelgeving, organisatie, ICT, AO/IB en beveiliging.

Om zijn advies- en toezichtstaken goed te kunnen uitvoeren moet de FG over genoemde multidisciplinaire kennis beschikken. Zonder gedegen kennis van privacywetgeving is het dan ook onmogelijk goed als FG te functioneren. Met de verworven kennis is de FG in staat de AVG en aanpalende wet- en regelgeving te interpreteren en zijn functie deugdelijk te vervullen.

Workshop

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de module in onze leeromgeving. Hier kunt u zich inschrijven voor een workshop naar keuze.

(Online) Start:

  • 20 april 2021;
  • 9 juli 2021.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur. Workshops zijn van 10:00 tot 14:00.

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “De AVG, de nieuwe privacyregels”

Your email address will not be published. Required fields are marked *