Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Gegevensbescherming is meer dan het opbergen van gegevens”

Company Training Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ruim twee jaar van toepassing. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten inmiddels zijn geïnventariseerd, gegevensverwerkingen langs de lat van de AVG zijn beoordeeld en de resultaten van een risicoanalyse zijn besproken met de leiding. Nu is het tijd de volgende stappen te zetten en veranderingen door te voeren.

De driedaagse Company Training Gegevensbescherming neemt u – vanuit uw belangrijkste bedrijfsactiviteiten – mee langs wetgeving, jurisprudentie en besluiten van toezichthouders. Er wordt ingegaan op de vertaling van verplichtingen in passende organisatorische en technische maatregelen. En op het organiseren van “privacy by design” en “privacy by default”. Vervolgens komen de rechten van de betrokkene aan de orde, hoe werkt u dat uit in uw organisatie?

We gaan samen na hoe u de betrokkene centraal kunt stellen en wat u daarvoor moet regelen. Daarna, hoe u de wetgeving kunt integreren in uw reguliere bedrijfsactiviteiten en systemen. Ook welke voordelen dat met zich meebrengt voor de personen en voor uw bedrijf. En hoe u daarmee de volgende stappen kunt zetten naar digitale transformatie.

Lees hieronder meer over de training en download de brochure met het programma.

InschrijvenBrochure downloaden

Welke onderwerpen worden er behandeld?

Tijdens de training worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Praktijkvoorbeelden en used cases worden gebruikt en uitgewerkt om de AVG nader toe te lichten.

Relevante wetgeving

Wij behandelen relevante wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming en vertalen deze naar veel voorkomende bedrijfsprocessen zoals personeelszaken, inkopen, verkopen en overige.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Een professionele FG levert toegevoegde waarde. Maar wat is een professionele FG? Welk type FG heeft een bedrijf nodig? Welke competenties worden gevraagd en wat is zijn rol in de organisatie?  

Rechten van betrokkenen

De wetgever heeft de persoon de regie over eigen gegevens (terug)gegeven en de praktijk laat zien dat personen steeds meer een beroep doen op hun rechten. Hoe kunnen organisaties personen centraal stellen, Wat moet u daarvoor organiseren?

Toezichtsarrangement 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oefent effectief en kostenefficiënt toezicht uit op de uitvoering van de Avg. Kern van dit toezicht is de meldplicht datalekken. Het toezichts-arrangement kent een omgekeerde bewijslast; de verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen dat de getroffen maatregelen effectief zijn geweest.  Welke gevolgen heeft dit voor de praktijk van uw organisatie? 

Privacy Governance & Compliance

Welke organisatie en sturing heb heeft een organisatie nodig en hoe zorgt de organisatie ervoor dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen en beleid? Governance en compliance gaat over het inregelen van accountability. 

Instrumenten en assessments

Wij bespreken de instrumenten zoals DPIA’s, grondbeginselen van privacy by design en privacy by default en de wijze waarop een organisatie effectief en kostenefficiënt kan voldoen aan de verantwoordingsplicht.

Start: 25, 26 en 27 nogember in Den Haag

Opzet van de training

U krijgt toegang tot de e-learning omgeving van de zes modules en deze toegang houdt u na afloop van de course. Een snelle start maken met de Opleiding FG is mogelijk door tentamens van de 6 modules met succes af te leggen.

Inschrijving in het FG Register behoort dan eveneens tot de mogelijkheden. De resterende modules van de Opleiding FG kunnen daarna in eigen tempo worden gevolgd.

De cursus vindt plaats op drie achtereenvolgende dagen van 9 uur tot 17 uur. Tijdens de cursus wisselen de docenten op een boeiende wijze het theoretisch lesmateriaal af met diverse casussen.

Wilt u een inhouse training voor meerdere collega’s organiseren? Neem dan contact op met onze servicedesk voor een passend voorstel.

Interview over de Company Training Gegevensbescherming

Rik Kronenberg, adviseur beleid & implementatie bij Aevitae, vertelt over zijn ervaringen met de driedaagse training Privacy & Gegevensbescherming. Wat heeft Rik geleerd?

Download de brochure van de training

Ervaringen met de training

Meer ervaringen

Veel informatie verkregen waar ik enerzijds bevestiging uit haal over hoe ik mijn functie momenteel invul en anderzijds heb geleerd waar ik nog aan dien te werken.

Ziekenhuis

“Ik heb deze training gevolgd en daardoor is mijn interesse gewekt voor de opleiding FG.

Gemeente

Het is de meest gedegen en intensieve opleiding op dit gebied en de informatie vooraf over de opleiding en de website gaven mij het gevoel van kwaliteit en professionaliteit.

Rijksoverheid

Inschrijven en kosten

De kosten voor deelname zijn €2.399,- (het cursusgeld is vrijgesteld van btw) per persoon. Wij verwelkomen u graag en zien uit naar uw komst.

In het kort

€2.399,-

Per deelnemer.

  • Wettelijk kader, compliance en governance
  • Verantwoording, onderzoeken en gedragscodes
  • Rechten van betrokkenen, incidenten en datalekken
  • Toegang e-learning omgeving
  • Ervaren docenten
InschrijvenDownload de brochure

Interesse? Download hier de brochure!

Vul uw gegevens in om de brochure training Gegevensbescherming digitaal te ontvangen. Uiteraard kunt u ons ook via +31 0(70) 392 22 09 of servicedesk@duthleracademy.nl bereiken.