Algemene inleiding in het recht (PE)

500 exclusief btw

Categorie: Tag:

Vragen komen aan de orde als wat is eigenlijk ‘het recht’? Waar bestaat ‘recht’ uit? Hoe komt wetgeving tot stand en waarom is de totstandkoming relevant voor de uitleg van een wet? Wat is het verschil tussen privaat- en publiekrecht? Welke rol speelt het internationaal privaat- en publiekrecht? Hoe bepaal je in welke situatie welk recht van toepassing is? Wat is Europese wetgeving en waarin verschilt deze ten opzichte van het Nederlandse wetgeving? Wat is het karakter van de Grondwet, ook in relatie tot Europese en internationale verdragen? Vervolgens wordt ingegaan op specifieke beginselen van het ondernemingsrecht, het goederenrecht, het verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten, rechtsvordering en bewijsrecht. Tenslotte kijken we naar vraagstukken als aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, wanprestatie, beroepsfouten. En: hoe verloopt een juridische procedure eigenlijk?

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

  • Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP krijgen 15%korting op het volledige opleidingsaanbod.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.