Actualiteiten op het gebied van gegevensbescherming

500 Exclusief btw

In deze module wordt ingegaan op de meest actuele ontwikkelingen in jurisprudentie, literatuur en wetgevingsinitiatieven. Boetebesluiten van de Avg worden behandeld; uitspraken van bestuursrechters en civiele rechters alsook van het Europese Hof komen aan de orde. Ook wordt ingezoomd op artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften en voorgenomen wetgeving. Er is ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

  • Deelnemers van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP krijgen 15%korting op het volledige opleidingsaanbod.

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.