Theorie A1a – Overzicht huidige privacywetgeving

Gratis

Categories: Leergang FG
Includes lifetime access

Course Overview

Deze module is onderdeel van cursus A1, ‘inleiding in wetgeving omtrent privacy’. De huidige wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy wordt bepaald door de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG en de implementatie hiervan in nationale wetgeving van EU-lidstaten. In Nederland spreken wij over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze module leren de deelnemers de basisbegrippen van de huidige privacywetgeving, de uitgangspunten, de verschillende (privacy)rollen in een organisatie, de belangrijkste rechten en verplichtingen van de Wbp.