• Privacy is een boardroom issue

Workshops

Wilt u in korte tijd op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming, privacy en informatieveiligheid? Wilt u weten wat de gevolgen zijn van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) voor uw organisatie of wilt u dat uw medewerkers aansluiting vinden bij het kennisniveau van de functionaris voor gegevensbescherming (FG)? De workshops van Duthler Academy zorgen er voor dat medewerkers op een sleutelpositie voldoende getraind zijn voor de dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor ontstaat verbinding met de FG.

Voor wie?

Duthler Academy biedt workshops aan gericht op privacy wet- en regelgeving, accounting en architectuur, waarmee u snel en volledig up to date bent. Professionals krijgen functionele handvatten die gericht zijn op de praktijk. De workshops zijn gemaakt voor leidinggevenden en vakinhoudelijke professionals die op strategisch en tactisch niveau rekening moeten houden met gegevensbescherming in het algemeen en privacy in het bijzonder.

De FG zal veel contact in de eerste lijn hebben met medewerkers die een sleutelrol hebben, denk aan juristen, ICT-medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, afdelingshoofden, inkoopprofessionals, medewerkers privacy & security verkoopmanagers, marketingspecialisten, communicatiedeskundigen, beleidsmedewerkers, accountants, medewerkers compliance en audit. etc. Dit zijn de zogenaamde ‘’sleutelfunctionarissen’’. Deze collega’s helpen de FG om over alle relevante informatie te beschikken en kennis te delen. Daarom zullen zeker sleutelfunctionarissen veel baat hebben bij een workshop.

Aangeboden workshops

Maatwerk

Mocht er voor u geen gepaste workshop tussen staan, dan ontwikkelen wij graag samen met u een workshop op maat. Wij hebben in het verleden workshops ontwikkeld, onder andere op het gebied van ICT-contracten, ontbinding en beëindiging van contracten,  cloud computing, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid en sectorspecifieke wetgeving zoals die voor de zorg. Organisaties als de Auditdienst Rijk (ADR), de Samenwerkende Registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten (SRA),  verschillende gemeenten in Nederland  en de  Vereniging van organisaties voor ICT in de Zorg (OIZ) hebben vertrouwen in ons gesteld.

Zie voor voorbeelden van maatwerk de  e-Learning community 

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden