• Privacy is een boardroom issue

Team

Medewerkers 

drs. A.J. Biesheuvel RE RA

drs. André Biesheuvel RE RA

Managing Partner 

André J. Biesheuvel is bedrijfseconoom, Register Accountant en Register IT Auditor. Hij is meer dan vijftien jaar managing partner voor Duthler Associates. Hij is de bedenker van het concept van Standard Business Reporting (SBR) en heeft SBR voor verschillende overheden en consortia van banken succesvol geïmplementeerd. Met de komst van wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming, borgen van privacy en informatieveiligheid heeft André passende beheersmodellen en systemen ontwikkeld. Met behulp van de opgedane inzichten en ervaringen met SBR heeft hij vakinhoudelijk accountability en auditability uitgewerkt in methoden, technieken en bijpassende systemen. Deze hulpmiddelen zijn bij bedrijven en instellingen succesvol geïmplementeerd. De opgedane kennis en ervaringen heeft André samen een scala aan professionals vastgelegd in modulen van de leergang voor de functionaris gegevensbescherming.

E-mail  |  LinkedIn profiel | Duthler Associates website | FG register profiel

 

mr. Ans Duthler

mr. Ans Duthler 

Manager Duthler Academy en manager MYOBI

Ans Duthler is een jurist met ruime ervaring in de juridische dienstverlening op het gebied van bestuursrecht en privaatrecht. Ze is coach en opleider van juristen. Ze is specialist in het ICT recht met de nadruk op privacy en gegevensbescherming. Als manager van de Duthler Academy is Ans verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden opleidingen.  Ans verzorgt een aantal modules van de Leergang FG, waarin ze haar ervaring op het gebied van het ICT recht deelt.  Ans is Functionaris Gegevensbescherming en  verzorgt de tweedelijns ondersteuning voor de (aspirant) FG.  Daarnaast is Ans manager van MYOBI  (Mind Your Own Business Information), een onafhankelijke derde partij die netwerkpartners faciliteert met zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van bedrijfsinformatie. In deze hoedanigheid houdt ze zich onder andere bezig met het opstellen van weerbare bewerkersovereenkomsten en de bijbehorende legal counseling.

E-Mail | Linkedin profiel | FG register profiel

 

Angela- van Beek Valentin BBA

Office manager

Angela Valentin is office manager bij Duthler Associates. Ze is goed in het aanbrengen van overzicht en structuur  en heeft ruime praktijkervaring. 

LinkedIn profiel | Duthler Associates website

 

 

Jetse Biesheuvel

Fulfillment 

Jetse Biesheuvel is fulfilment en sales manager bij MYOBI en Duthler Academy. Hij zet hij zich in voor klanten en potentiële klanten met producten en diensten op het vlak van gegevensbescherming en privacy. Jetse is bedrijfskundige en aspirant Functionaris Gegevensbescherming. 

LinkedIn profiel | Duthler Associates website | FG register profiel

 

 

 

 

 Docenten

mr. dr. Anne-Wil Duthler 

Advocaat 

Anne-Wil Duthler is advocaat en managing partner bij First Lawyers. Gepromoveerd op modellen voor Trusted Third Parties (TTP’s). Schrijver van vele vakinhoudelijke artikelen en boeken op het vlak van bestuur, ICT en recht. Zij was oprichter van Duthler Associates in 1998. Begin 2014 heeft zij het advocatenkantoor First Lawyers opgericht. First Lawyers biedt juridische diensten aan op het gebied van ICT, zoals het afhandelen van datalekken en boetes, het onderhandelen over of het beëindigen van ICT-contracten. Ze voert juridische procedures en is mediator. Ook treedt ze regelmatig op als arbiter bij ICT-gerelateerde geschillen, waaronder die over gegevensbescherming en privacy alsook de al dan niet rechtmatig beëindigde ICT-contracten. Anne-Wil is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Daar is zij onder meer voorzitter van de vaste commissie voor veiligheid en justitie. Zij is daarnaast docent bij diverse opleidingen zoals de IT Auditing opleiding van de Erasmus Universiteit en van de Universiteit van Amsterdam.

LinkedIn profiel | First Lawyers website | FG register profiel 

 

drs. A.J. Biesheuvel RE RA

drs. André Biesheuvel RE RA

Managing Partner 

André J. Biesheuvel is bedrijfseconoom, Register Accountant en Register IT Auditor. Hij is meer dan vijftien jaar managing partner voor Duthler Associates. Hij is de bedenker van het concept van Standard Business Reporting (SBR) en heeft SBR voor verschillende overheden en consortia van banken succesvol geïmplementeerd. Met de komst van wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming, borgen van privacy en informatieveiligheid heeft André passende beheersmodellen en systemen ontwikkeld. Met behulp van de opgedane inzichten en ervaringen met SBR heeft hij vakinhoudelijk accountability en auditability uitgewerkt in methoden, technieken en bijpassende systemen. Deze hulpmiddelen zijn bij bedrijven en instellingen succesvol geïmplementeerd. De opgedane kennis en ervaringen heeft André samen een scala aan professionals vastgelegd in modulen van de leergang voor de functionaris gegevensbescherming.

E-mail  |  LinkedIn profiel | Duthler Associates website | FG register profiel

 

mr. Ans Duthler

mr. Ans Duthler 

Manager Duthler Academy en manager MYOBI

Ans Duthler is een jurist met ruime ervaring in de juridische dienstverlening op het gebied van bestuursrecht en privaatrecht. Ze is coach en opleider van juristen. Ze is specialist in het ICT recht met de nadruk op privacy en gegevensbescherming. Als manager van de Duthler Academy is Ans verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden opleidingen.  Ans verzorgt een aantal modules van de Leergang FG, waarin ze haar ervaring op het gebied van het ICT recht deelt.  Ans is Functionaris Gegevensbescherming en  verzorgt de tweedelijns ondersteuning voor de (aspirant) FG.  Daarnaast is Ans manager van MYOBI  (Mind Your Own Business Information), een onafhankelijke derde partij die netwerkpartners faciliteert met zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van bedrijfsinformatie. In deze hoedanigheid houdt ze zich onder andere bezig met het opstellen van weerbare bewerkersovereenkomsten en de bijbehorende legal counseling.

E-Mail | Linkedin profiel | FG register profiel

 

 

mr. P.Coté MBA

mr. Philip Coté MBA

Senior Adviseur  

Philip Coté is adviseur met aanzienlijke juridische en bedrijfskundige managementervaring. Specialist op het gebied van goed bestuur, due diligence onderzoeken, fusies en overnames, bekostiging, publiek/privaat kwesties en intellectuele eigendomsbeleid in hoger onderwijs. Ervaring als functionaris voor de gegevensbescherming. Philip is ook de voorzitter van de examencommissie voor Duthler Academy. 

 E-mail | LinkedIn profiel | FG register profiel

 

 

Henk van der Linde RA

Register Accountant

Henk van der Linde is Register Accountant en werkzaam voor Europe Compliance. Henk heeft een brede ervaring op het gebied van governance en compliance waarin hij diverse rollen heeft vervuld: extern accountant, (hoofd) internal audit, (business) controller, chief financial officer, Sarbanes-Oxley (SOx) coördinator, bestuurssecretaris, en meer. Hij is deskundig op het gebied van inrichting van de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen en heeft brede ervaring in het besturen van organisaties vanuit dagelijkse praktijk tot en met het adviseren van bestuurders. Kern is altijd geweest effectiviteit en kosten efficiëntie. Henk is Managing Partner van Europe Compliance en daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. Tevens is Henk verantwoordelijk voor de modules die Governance en Compliance in de meest brede zin bestrijken en die door hem worden gedoceerd op Duthler Academy.

 E-mail  |  LinkedIn profiel | Europe Compliance website | FG register profiel

 

 

mr. Marianne Veltman

Adviseur

Marianne Veltman is adviseur bij Duthler Associates en geeft leiding aan de bedrijfsactiviteiten van SBR Powerhouse. Ze heeft een achtergrond in de ICT en is tevens jurist. Hierdoor heeft ze een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van organisatie- en procesinrichting, recht en ICT. Daarnaast is ze een ervaren projectmanager. Ze richt zich vooral op de kennisontwikkeling op het vlak van informatiebeveiliging, risico-analyses en PIA’s, privacy by design en privacy by default en sticky information policies.

 E-mail | LinkedIn profiel | Duthler Associates website 

 

 

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden