• Privacy is een boardroom issue

Partners

De onderstaande bedrijven participeren in de verdere ontwikkeling van Duthler Academy. Professionals van de bedrijven zijn verbonden aan de Academy en verzorgen de opleidingen en workshops.

 

Duthler Associates adviseert op het snijvlak van bestuur, organisatie, recht en ICT. De consultants voeren opdrachten uit van MKB tot enterprise organisaties. Aandachtsgebieden zijn ketensamenwerking en -optimalisatie, standard business reporting (SBR), governance en compliance, privacybescherming, informatiebeveiliging en betrouwbaar elektronisch berichtenverkeer. Duthler Associates kent een juridische, een auditing, een security en een AO/IC deelpraktijk. Consultants bij Duthler Associates zijn nieuwsgierig, hebben een breed blikveld, zijn gericht op oplossingen, kunnen goed met onzekerheid omgaan en zijn gewend te opereren in multidisciplinaire teams.

 

First Lawyers is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ICT recht. Deskundig in het oplossen van privacyvraagstukken. Krachtig in het vlottrekken van contractonderhandelingen. Zorgvuldig in het bijstaan van cliënten in procedures voor de rechter. Altijd op zoek naar oplossingen. Voorkeur voor minnelijke regelingen. Zeer effectief in het inzetten van het juridisch instrumentarium dat het Burgerlijk Wetboek nu eenmaal biedt. Zorgvuldig, to the point en met passie. 

 

Micro Focus and HPE Software have joined to become one of the largest pure-play software companies in the world. Bringing together two leaders in the software industry, Micro Focus is uniquely positioned to help customers maximize existing software investments and embrace innovation in a world of hybrid IT—from mainframe to mobile to cloud. We are a pure-play software company focused from the ground up on building, selling, and supporting software. This focus allows us to deliver on our mission to put customers at the center of innovation and deliver high-quality, enterprise-grade scalable software that our teams can be proud of. We help customers bridge the old and the new by maximizing the ROI on existing software investments and enabling innovation in the new hybrid model for enterprise IT.

 

MYOBI is een derde vertrouwende partij en zorgt ervoor dat het bedrijf en of instelling controle houden over de bedrijfsgegevens. In het kader van gegevensbescherming en privacy worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met ketenaansprakelijkheid, omdraaien van bewijslast en verstrekkende sanctiebevoegdheden van toezichthouders. MYOBI faciliteert bedrijven en instellingen met smart contracting, demonstrate compliance, normenkaders, inzicht geven in hoeverre verbonden partijen voldoen aan de gemaakte afspraken. Ook als het onverhoopt toch misgaat is er mediation om escalatie minimaal te houden. 

 

SBRPowerhouse heeft het SBC accounting- en managementsysteem ontwikkeld. Het systeem geeft invulling aan regelconforme ordening en indeling waarmee verbindingen worden gelegd tussen wet, organisatie en ICT. Het gebruik van het systeem krijgen bedrijven en instellingen overzicht en inzicht in het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van de organisatie. Met het systeem kan niet alleen de organisatiestructuur en verbonden partijen in kaart worden gebracht maar ook invulling worden gegeven aan de privacyaccounting en andere (wettelijke) vereisten ten aanzien van governance, compliance en goed bestuur.

 

 

Cisco is wereldwijd marktleider op het gebied van IT en netwerken. We helpen bedrijven van elke omvang bij de transformatie van de manier waarop mensen met elkaar verbinden, communiceren en samenwerken.

 

De professionals van Europe Compliance zijn gespecialiseerd in het opbouwen en onderhouden van de verwerkings-, datalek en onderzoeksboekhouding voor bedrijven en instellingen. Dit wordt ook wel privacy & security accounting genoemd. De professionals zijn opgeleid om met het SBC accounting- en managementsysteem te werken om de hoogst mogelijke productiviteit en kostenefficiëntie te behalen.

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden