• Privacy is een boardroom issue

FG Register

Het FG register is het register waarin aspirant FG’s en gecertificeerde FG’s zijn opgenomen.  Aspirant FG’s volgen de Leergang FG en hebben examens in een minimaal aantal modules met goed gevolg afgelegd. Gecertificeerde FG’s hebben de Leergang FG reeds met goed gevolg afgerond.

Aspirant of gecertificeerde FG’s kunnen ook zij-instromers zijn die bijvoorbeeld eerder een CIPP examen hebben afgelegd. Het is zelfs mogelijk bij Duthler Academy een examentraining te volgen voor CIPP.

Het FG Register laat aan het maatschappelijk verkeer (toezichthouders, betrokkenen en andere partijen) zien wie kennis van zaken hebben. Duthler Academy kan worden ingeroepen om het kennisniveau van de FG te bevestigen aan de hand van de behaalde resultaten. Opname in dit register vormt tevens de basis voor het Privacy Seal dat wordt verleend door TTP's, zoals MYOBI.

Na het afronden van de leergang zijn de deelnemers onderworpen aan de verplichting van permanente educatie. Op deze manier blijft het kennisniveau constant en actueel. De FG's zijn onderling verbonden en maken met elkaar het FG Register tot een kwaliteitskeurmerk.
 

  FG Register Algemene Voorwaarden            FG Register_Policy

 

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden