• Privacy is een boardroom issue

Disclaimer

Hoewel wij bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt gelezen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

De informatie op deze website heeft niet de strekking om als juridisch advies te dienen.

Iedere aansprakelijkheid van Duthler Academy is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

© Duthler Academy 2017

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden