• Privacy is een boardroom issue

Awareness raising programma

Op alle niveaus binnen een organisatie en in zeer diverse situaties werken medewerkers met persoonsgegevens. De ervaring leert dat het grootste deel van de incidenten op het gebied van privacy en gegevensbescherming op de werkvloer ontstaat. Duthler Academy biedt een Awareness raising programma aan dat is gericht op een blijvende verandering van het gedrag van uw medewerkers.

De kern van het programma bestaat uit een speelse, praktijkgerichte e-learning die uitgebreider wordt naarmate uw medewerker meer kennis wil of nodig heeft. Door de modulaire opzet van de training kan maatwerk eenvoudig en kostenefficiënt worden gerealiseerd.

Het ondersteunende programma zorgt ervoor dat awareness raising gedurende langere tijd een actueel thema blijft binnen uw organisatie. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een maandelijkse voortgangsrapportage en inhoudelijke input voor het werkoverleg voor alle leidinggevenden.

Met het programma awareness raising wordt kennis opgebouwd en het bewustzijn van medewerkers aantoonbaar vergroot, zonder dat de medewerkers te zwaar worden belast. Na afloop ontvangen uw medewerkers een certificaat. De uitkomsten van het programma kunnen periodiek worden opgenomen in de administratie met bewijs van effectieve werking van de getroffen beheersmaatregel.

Het programma wordt begeleid door Anneke van der Heijden, een deskundige functionaris voor gegevensbescherming (FG) die als klankbord fungeert voor uw eigen FG of interne projectleider. Zie inschrijving leergang FG

Resultaat

Het programma zorgt ervoor dat medewerkers:

• Zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van persoonsgegevens;

• Handvatten hebben om deze risico’s te beperken;

• Weten welke gegevens mogen worden gedeeld en met wie;

• Incidenten kunnen signaleren.

Prijsindicatie

Het totale programma wordt aangeboden vanaf € 23,- per deelnemer per jaar bij 5.000 deelnemers en loopt op tot € 98,- per deelnemer jaar bij 100 deelnemers (bedragen exclusief BTW).

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden