• Privacy is een boardroom issue

Leergang Functionaris Gegevensbescherming

De Leergang FG is oorspronkelijk ontwikkeld als interne opleiding voor medewerkers van Duthler Associates. Of medewerkers cliënten nu adviseren of bij hen zelf aan de slag gaan als FG, Duthler Associates wilde zeker stellen dat zij hoe dan ook over een degelijke kennisbasis beschikken die getoetst wordt en waarover verantwoording wordt afgelegd. Omdat ook andere organisaties steeds meer behoefte kregen aan vakkennis en professioneel opgeleide FG's, is de leergang ook opengesteld voor externen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Wel vinden wij nieuwsgierigheid en enthousiasme een absolute voorwaarde. 

De Leergang FG is een tweejarige opleiding op post-hbo niveau. Voor een groot deel kan deze in eigen tijd worden gevolgd omdat de modules in een e-learning omgeving worden aangeboden. Klassikale workshops worden één keer per maand bijgewoond. Het is niet vrijblijvend. Elke module wordt afgesloten met een examen, die met goed gevolg moet worden afgelegd. Na in drie modules examen te hebben gedaan kun je al worden opgenomen als aspirant FG in het FG register. Daarmee ben je tevens verbonden met andere FG's en laat je zien dat je basiskennis hebt. De organisatie waarvoor je FG bent, heeft daar ook wat aan. Dat wordt gefaciliteerd met een Privacy Seal. Met een Privacy Seal laat een organisatie niet alleen zien dat zij privacybescherming serieus neemt en transparant is over haar volwassenheidsniveau. Zijn laat ook zien dat zij een een professioneel opgeleide FG heeft aangesteld. Door op het Privacy Seal te klikken, kan iemand meteen zien wie de FG is en daarmee zonodig direct contact opnemen. 

Door deel te nemen aan permanente educatie programma's houden de opgeleide FG's hun opgebouwde kennis vast en up to date. Dat doen ze ook door met andere FG's en almunni hun ervaringen delen. Ze vinden elkaar via het FG register.  

Opzet Leergang voor de FG

De leergang biedt de theoretische en praktische onderbouwing die de FG nodig heeft om te zorgen voor een adequate gegevensbescherming en privacy(huishouding) binnen zijn of haar organisatie. Er wordt niet uitsluitend aandacht besteed aan het ontwikkelen van cognitieve competenties. Er is ook aandacht voor ethiek en het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om de functie binnen alle lagen van een organisatie te kunnen vervullen. De leergang bestaat uit 30 modules die onderverdeeld zijn in 4 verschillende clusters. Niet alleen wet- en regelgeving komen aan bod. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan governance en compliance, interne controle en administratieve organisatie, accounting en auditing. 

Het studieprogramma is te vinden in de brochure Leergang Functionaris Gegevensbescherming, klik hier om de brochure aan te vragen.

 Voorafgaande opleidingen op hbo-of WO niveau zoals rechten, bestuurskunde, bedrijfskunde, ICT en accountancy/audit vormen een logisch startniveau voor de leergang FG. Wij schatten de zelfstudie op 480 uur per jaar en de deelname aan de colleges 120 uur. Dit komt neer op een gemiddelde van 20 uur per module inclusief afname van het tentamen.

Vrijstelling

De examencommissie van de Leergang FG kan in individuele gevallen vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer tentamens. Een verzoek om vrijstelling moet bewijsstukken (bijvoorbeeld diploma’s) bevatten. Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie via het emailadres: examencommissie@duthler.nl.  

 

Direct inschrijven of een brochure aanvragen  Inschrijven informatiebijeenkomst Leergang FG

Opinies over de functionaris gegevensbescherming

In samenwerking met MYOBI (een trusted third party (TTP)) zijn over de FG vier opinies opgesteld. Deze kunnen hieronder worden gedownload.

Interview met Anneke, aspirant functionaris gegevensbescherming over de Leergang FG

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden