• Privacy is een boardroom issue

Disclaimer

Hoewel wij bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt gelezen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

De informatie op deze website heeft niet de strekking om als juridisch advies te dienen.

Iedere aansprakelijkheid van Duthler Academy is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

© Duthler Academy 2017

Partners

Please do not hesitate to contact our fulfilment & sales manager Jetse Biesheuvel for more information

Jetse Biesheuvel

Terms and conditions

j.j.biesheuvel@duthler.nl

Privacy statement

By phone +31 (0)70 392 2209 / +31 (0)6 5238 8572

Disclaimer